SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Máy hàn miệng túi đứng liên tục SF150V  phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng…
Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
Máy hàn miệng túi nhấn tay PCS-200L & PCS-300L  phù hợp ép các loại túi nylon đựng bánh kẹo cà…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
Máy hút chân không 1 buồng VM 400E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 500 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 600E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy in date cầm tay TIJ là loại máy in nhỏ gọn , in trên các bề mặt nhỏ và…
Máy hút chân không 2  buồng  DZP-500 & DZP-600 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất…
Máy in date tự động  TIJ  KX180 là loại máy in được  kết hợp với băng tải và dây chuyền…
Máy Chiết Chất Lỏng Thủ Công dạng Piston SYF là loại máy chiết bán tự động, vận hành bằng khí nén.…
Máy hút chân không để bàn VM 300E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy ép túi đạp chân TT300   (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
      MÁY SEAL MÀN NHÔM LIÊN TỤC Máy siêu màn nhôm liên tục phù hợp cho việc bảo…
Máy hàn miệng túi liên tục phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng cao chất…
 Máy siêu màng nhôm cầm tay đuợc dùng để hàn các loại màng nhôm lên các loại nắp chai nhựa…

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Máy hàn miệng túi đứng liên tục SF150V  phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng…
Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
Máy hàn miệng túi nhấn tay PCS-200L & PCS-300L  phù hợp ép các loại túi nylon đựng bánh kẹo cà…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
Máy hút chân không 1 buồng VM 400E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 500 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…

SẢN PHẨM MỚI

Máy in date tự động  TIJ  KX180 là loại máy in được  kết hợp với băng tải và dây chuyền…
Máy in date cầm tay TIJ là loại máy in nhỏ gọn , in trên các bề mặt nhỏ và…
Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
 Máy siêu màng nhôm cầm tay đuợc dùng để hàn các loại màng nhôm lên các loại nắp chai nhựa…
      MÁY SEAL MÀN NHÔM LIÊN TỤC Máy siêu màn nhôm liên tục phù hợp cho việc bảo…
Máy hút chân không để bàn VM 300E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 2  buồng  DZP-500 & DZP-600 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 600E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 500 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng VM 400E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hàn miệng túi nhấn tay PCS-200L & PCS-300L  phù hợp ép các loại túi nylon đựng bánh kẹo cà…
Máy hàn miệng túi đứng liên tục SF150V  phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng…
Máy hàn miệng túi liên tục phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng cao chất…
Máy ép túi đạp chân TT300   (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
Máy Chiết Chất Lỏng Thủ Công dạng Piston SYF là loại máy chiết bán tự động, vận hành bằng khí nén.…

SẢN PHẨM MỚI

Máy in date tự động  TIJ  KX180 là loại máy in được  kết hợp với băng tải và dây chuyền…
Máy in date cầm tay TIJ là loại máy in nhỏ gọn , in trên các bề mặt nhỏ và…
Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
 Máy siêu màng nhôm cầm tay đuợc dùng để hàn các loại màng nhôm lên các loại nắp chai nhựa…
      MÁY SEAL MÀN NHÔM LIÊN TỤC Máy siêu màn nhôm liên tục phù hợp cho việc bảo…

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG

Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
Máy hút chân không để bàn VM 300E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 2  buồng  DZP-500 & DZP-600 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 600E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 500 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng VM 400E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không gia đình P-280 thiết kế nhỏ gọn, rất tiện dụng dễ dàng di chuyển trong gia…
Máy hút chân không để bàn VM 300E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 2  buồng  DZP-500 & DZP-600 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 600E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng  VM 500 giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…
Máy hút chân không 1 buồng VM 400E giúp tăng tuổi thọ bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng…

MÁY HÀN MIỆNG

Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
Máy hàn miệng túi nhấn tay PCS-200L & PCS-300L  phù hợp ép các loại túi nylon đựng bánh kẹo cà…
Máy hàn miệng túi đứng liên tục SF150V  phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng…
Máy hàn miệng túi liên tục phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng cao chất…
Máy ép túi đạp chân TT300   (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
Máy ép túi đạp chân TT  (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…
Máy hàn miệng túi nhấn tay PCS-200L & PCS-300L  phù hợp ép các loại túi nylon đựng bánh kẹo cà…
Máy hàn miệng túi đứng liên tục SF150V  phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng…
Máy hàn miệng túi liên tục phù hợp cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm . Nâng cao chất…
Máy ép túi đạp chân TT300   (Mặt bàn gỗ)phù hợp ép các loại nylon đựng bánh kẹo,  cà phê ,…

MÁY KHÁC VÀ VẬT TƯ CÁC LOẠI

Máy in date cầm tay TIJ là loại máy in nhỏ gọn , in trên các bề mặt nhỏ và…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
 Máy siêu màng nhôm cầm tay đuợc dùng để hàn các loại màng nhôm lên các loại nắp chai nhựa…
      MÁY SEAL MÀN NHÔM LIÊN TỤC Máy siêu màn nhôm liên tục phù hợp cho việc bảo…
Máy Chiết Chất Lỏng Thủ Công dạng Piston SYF là loại máy chiết bán tự động, vận hành bằng khí nén.…
Máy in date cầm tay TIJ là loại máy in nhỏ gọn , in trên các bề mặt nhỏ và…
  Máy indate HP 241B là loại máy in nhiệt bằng cuộn mực ruban, nó dùng để in ngày sản…
Máy cắt lát thịt là một trong những thiết bị không thể thiếu trong bếp của các quán ăn nhà…
 Máy siêu màng nhôm cầm tay đuợc dùng để hàn các loại màng nhôm lên các loại nắp chai nhựa…
      MÁY SEAL MÀN NHÔM LIÊN TỤC Máy siêu màn nhôm liên tục phù hợp cho việc bảo…
Máy Chiết Chất Lỏng Thủ Công dạng Piston SYF là loại máy chiết bán tự động, vận hành bằng khí nén.…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gọi ngay cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

TƯ VẤN CHO TÔI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay